Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Alicja Wysocka-Wasiluk

Kancelaria Komornicza nr XIV w Białymstoku